تغییرگرایش

avatar

تغییرگرایش

امیرحسین1111 در تاریخ دو شنبه ۲۲ آبان

سلام وقتتون بخیر من دانشجوی ارشدسازه واحد پردیس کرمانم فقط پایان نامه مونده خباتوجه بابازارکار بدسازه قصددارم دکتری محیط زیست بخونم بنظرشماامکانش هست واینکه بازارکارمحیط زیست خوبه آیا؟