ارشد 97

avatar

ارشد 97

مونا در تاریخ شنبه ۸ مهر

سلام. ایا در کنکور ارشد 97 از لیسانس سلولی ملکولی گرایش میکروب میتوان برای ارشد تغذیه شرکت کرد؟
با توجه به اینکه گفتن برای سال اینده حذف شده.