برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

رتبه

avatar

رتبه

حدیث در تاریخ شنبه ۸ مهر

سلام.ببخشید رتبه مورد نیاز برای گرایش مدیریت نوآوری و فناوری برای دانشگاه های خوب و غیره چیه؟
باتشکر