گرایش اقتصادی

avatar

گرایش اقتصادی

ستاره هراتیان در تاریخ چهار شنبه ۵ مهر

با سلام , من لیسانس مدیریت دولتی دارم , برای ارشد دنبال گرایشی هستم که جنبه اقتصادی بیشتری داشته باشد یعنی دروس اقتصادی بیشتر داشته باشد , کسی میتونه به من کمک کنه در این زمینه؟