گرایش

avatar

گرایش

ستاره هراتیان در تاریخ چهار شنبه ۵ مهر

سلام , من لیسانس مدیریت دولتی دارم , برای ارشد دنبال گرایشی میگردم که مدیریت و اقتصاد رو با هم داشته باشه , کسی میتونه من رو راهنمایی کنه؟