دانشگاه آزاد

avatar

دانشگاه آزاد

ساجده در تاریخ دو شنبه ۳ مهر

برای قبولی در بالینی دانشگاه آزاد تهران چه رتبه ای لازمه و میانگین درصدامون باید چند باشه؟