مقاييسه برنامه ريزي منطقه اي و شهري

avatar

مقاييسه برنامه ريزي منطقه اي و شهري

مهران در تاریخ دو شنبه ۳ مهر

كدام گرايش بهتر است
از نظر موقعيت كاري
بورسيه
وسعت حيطه كاري

  • avatar

    خانم روزگار در تاریخ یک شنبه ۵ آذر

    بستگی به علاقه شما داره ولی برنامه ریزی طرفدار بیشتری داره