حداکثر رتبه ی قبولی

avatar

حداکثر رتبه ی قبولی

پری در تاریخ چهار شنبه ۲۹ شهریور

سلام، ببخشید برای قبولی در رشته ی علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، روزانه و شبانه ی دانشگاه های اصفهان و شیراز و کاشان حدودا چه رتبه ای نیازه؟؟