برنامه درسی

avatar

برنامه درسی

بهزاد رجب در تاریخ سه شنبه ۲۸ شهریور

سلام من میخواستم از مهر شروع کنم خوندن
با وجود درس های دانشگاهم موندم چه جوری شروع کنم
استارت و بزنم دیگه میتونم پیش برم ولی اون استارته مونده