انتخاب رشته

avatar

انتخاب رشته

سیمین دادگر در تاریخ شنبه ۲۵ شهریور

با سلام
بنده امسال در رشته جغرافی دانشگاه خوارزمی روزانه کرج قبول شده ام و همچنین در رشته روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز نیز قبول شده ام لطفا در زمینه ادامه تحصیلات تکمیلی و بازار کار و ارزاش مدارک دانشگاهی بنده را راهنمایی نمایید سپاسگزارم