تکمیل ظرفیت

avatar

تکمیل ظرفیت

سپیده در تاریخ پنج شنبه ۲۳ شهریور

سلام من امسال 650آوردم علم وفرهنگ قبول شدم اما برای ازاد انتخاب رشته نکردم میخواستم بدونم میشه توی تکمیل ظرفیت ازاد شرکت کنم یا اینکه میتومیتاگهنم اگه دوباره توی تکمیل ظرفیت علم و فرهنگ رو بزنم چون میخوام نیمسال دوم برم دانشگاه