با سلام

avatar

با سلام

سوسن لکزیان در تاریخ سه شنبه ۲۱ شهریور

من خروجی رشته ادبیات انگلیسی سال 89دانشگاه حکیم سبزواری با معدل12/63هستم. میخوام کارشناسی ارشد همین دانشگاه, گرلیش اموزش، روزانه, قبول شم. چه رتبه ای با چه در صد هایی باید بیارم؟؟؟

 • avatar

  خانم عباسی در تاریخ سه شنبه ۹ آبان

  سلام
  برای دانشگاه حکیم تا رتبه 450قبولی ممکن است. مجموع درصد عمومی و تخصصی حداقل 45_50%
  باا سپاس
  عباسی
  مشاور تخصصی گروه زبان انگلیسی
  سه گام