شیمی فیزیک

avatar

شیمی فیزیک

سعید در تاریخ دو شنبه ۱۳ شهریور

سلام.من شیمی فیزیک روزانه یاسوج قبول شدم.بنظرتون برم یا نه؟کلی میگم،مثل بازار کارو...