برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

ارشد عمران

avatar

ارشد عمران

آزیتا در تاریخ دو شنبه ۱۶ مرداد

سلام می خواستم بپرسم برای ارشد عمران میتونم مهندسی پزشکی بخونم یا ن؟