برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

غيره

avatar

غيره

Arezoo Noori در تاریخ دو شنبه ۱۶ مرداد

سلام من امسال كنكور زبان دادم خواستم بدونم با رتبه كل در سهميه ي ٩٣٥٠ دانشگاه آزاد تهران قبولم؟