برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

انتخاب رشته

avatar

انتخاب رشته

کنکوری در تاریخ یک شنبه ۱۵ مرداد

با رتبه 6600 میتونم امید داشته باشم فیزیو قبول بشم آزاد بین الملل روزانه فرق نمیکنه