برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

لیسانس مهندسی منابع طبیعی

avatar

لیسانس مهندسی منابع طبیعی

اسفندیار قاسم زاده در تاریخ یک شنبه ۱۵ مرداد

آیا می شود در رشته شهر سازی در مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل داد؟ چگونه؟

  • avatar

    خانم روزگار در تاریخ یک شنبه ۵ آذر

    سلام بله از طریق آزمون دو مرحله ای شرکت می کنید