رتبه

avatar

رتبه

محمد شكراللهي در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

سلام با رتبه ٣٨٠٠ ارشد عمران ميشه شبانه گيلان يا قزوين قبول شد؟؟؟