سلام.ببخشید من با رتبه ۲۱۰۰شیمی فیزیک ،میتونم همین گرایش یا گرایش اموزش شیمی شبانه قبول بشم؟

avatar

سلام.ببخشید من با رتبه ۲۱۰۰شیمی فیزیک ،میتونم همین گرایش یا گرایش اموزش شیمی شبانه قبول بشم؟

زهرا در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

سلام .ببخشید با رتبه ۲۱۰۰شیمی فیزیک میتونم در همین گرایش یا گرایش های دیگر شیمی شبانه قبول بشم؟با تشکر