قبولی ارشد

avatar

قبولی ارشد

سارا در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

من رتبم در گرایش روان شناسی تربیتی 49شده میخاستم ببینم احتمالش هست روزانه فردوسی قبول بشم؟

  • avatar

    خانم پور واحدی در تاریخ سه شنبه ۳۰ خرداد

    سلام بله