انتخاب دانشگاه..

avatar

انتخاب دانشگاه..

مهسا در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

با رتبه 800 شیمی آلی مشهداحتمال قبولی داره یا نه؟؟؟؟