احتمال قبولی

avatar

احتمال قبولی

زینب در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

باسلام با رتبه922علوم و تکنولوژی بذر در دانشگاه روزانه امکان قبولی دارم