راهنمای انتخاب رشته

avatar

راهنمای انتخاب رشته

محدثه در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

سلام... با رتبه 2164 کد ضریب 1و 1816کد ضریب 4 میتونم شیمی تجزیه یا آلی روزانه رشت بیارم ؟