تعیین محل قبولی

avatar

تعیین محل قبولی

امیر در تاریخ پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت

با درصدهای مای 25 ریاضی 60صنعتی 25 حسابرسی 12 چه رتبه ای میارم و کجا قبوا میشم

  • avatar

    مشاور تخصصی 3گام در تاریخ پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت

    رتبه: بین 550 تا 600
    دانشگاهای غیر انتفاعی تهران