با سلام با رتبه ی 1200 در مجموعه شیمی میشه چمران اهواز قبول شد؟

avatar

با سلام با رتبه ی 1200 در مجموعه شیمی میشه چمران اهواز قبول شد؟

آمال در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

با سلام با رتبه ی 1200 در مجموعه شیمی میشه چمران اهواز قبول شد؟