راهنمایی انتخاب رشته

avatar

راهنمایی انتخاب رشته

محدثه در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

سلام... با رتبه 1816شیمی تجزیه ،2182آلی،احتمال قبولی توی چ دانشگاهایی هست؟