با سلام با رتبه 435 سیستم کدوم دانشگاه های تهران روزانه و شبانه شانس قبولی دارم؟

avatar

با سلام با رتبه 435 سیستم کدوم دانشگاه های تهران روزانه و شبانه شانس قبولی دارم؟

آرش در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

با سلام با رتبه 435 سیستم کدوم دانشگاه های تهران روزانه و شبانه شانس قبولی دارم؟
خواهشا جواب بدین
ممنون