امکان قبولی پیام نور تهران رو دارم

avatar

امکان قبولی پیام نور تهران رو دارم

نورا در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام ببخشین با رتبه یازده هزار امکان قبولی بلینی پیامنور تهران هس