ندا

avatar

ندا

ندا در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام. با رتبه 292 آموزش زبان, میشه چمران اهواز قبول شد؟ معدل 15.95