رتبه 11000

avatar

رتبه 11000

هادی در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

آیا با رتبه 11000
احتمال قبولی در دانشگاه های غیر انتفاعی شهر مشهد وجود دارد؟