قبولی در دانشگاه

avatar

قبولی در دانشگاه

حسین در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام
من با رتبه ۸۴ آموزش زبان انگلیسی، روزانه دانشگاه شیراز قبول میشم؟ خودم هم شیرازی هستم