هنر های ساخت و معماری

avatar

هنر های ساخت و معماری

وحید در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام ببخشید من کنکور هنر های ساخت و معماری دادم
مدیریت کارگاهی 4
مواد و مصالح 6/67
سیتم های ساختمانی در معماری 16
طراحی فنی و اجزا ساختمان 9/33
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان 6/67 زبان سفید
ایستایی 0
معدل موثر 17/28 نمره کل 2646
ازاد اورمیه یا تبریز یا شهر های اطراف چقدر احتمال قبولی دارم؟؟؟؟؟؟؟