ارشد ۹۶ روانشناسی

avatar

ارشد ۹۶ روانشناسی

شیدا در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام می خواستم بدونم با این درصدا شانس روانشناسی بالینی اهواز شبانه و یا غیر انتفاعی رو دارم یا نه؟ آمار ۱۵ بالینی ۳۸ فیزیولوژیک ۲۰تربیتی ۳۶ مرضی ۳۰ رشد ۰ زبان ۰ اجتماعی ۳۱