قبولی

avatar

قبولی

مجید در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام با رتبه 80 شبانه دانشگاه تهران(حسابداری) میشه قبول شد؟