مشخص كردن قبولي درتهران

avatar

مشخص كردن قبولي درتهران

مهساصفري در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام رتبه ارشدمهندسي شيمي من١٠٦١ميباشدميخوام بدونم ميتونم دانشگاه روزانه وياشبانه تهران قبول شم؟؟؟؟