درسی

avatar

درسی

سجاد در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام با رتبه 8000 ارشد حسابداری میشه ازاد قبول شد؟؟