قبولی دانشگاه یزد

avatar

قبولی دانشگاه یزد

م در تاریخ دو شنبه ۱۵ خرداد

سلام ببخشید با رتبه 1036 ارشد ژنتیک روزانه یزد قبول میشم؟