قبولي

avatar

قبولي

سونا در تاریخ دو شنبه ۱۵ خرداد

با سلام
با رتبه ١٥٠٠ ايا شبانه يكي از دانشگاه هاي تهران قبولي امكان داره ؟