سطح کنکور 96

avatar

سطح کنکور 96

رضا در تاریخ پنج شنبه ۴ خرداد

به نظر شما کنکور ارشد امسال از سالهای قبل سختتر بوده یا اسونتر؟