قبولي در دانشگاه

avatar

قبولي در دانشگاه

مرتضي در تاریخ پنج شنبه ۴ خرداد

سلام خسته نباشيد
مي خواستم بدونم با درصد هاي زير امكان قبولي در دانشگاه تهران يا بهشتي براي من وجود داره يا نه؟
متون حقوقي٤٣
مدني٦٠
تجارت٦٣
آيين دادرسي مدني٩٠
متون فقه٥٠
با تشكر