نحوه سوال از شیمی تجزیه

avatar

نحوه سوال از شیمی تجزیه

پریسا سرخیل در تاریخ پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت

با سلام از سی تا سوالی که از شیمی تجزیه در کنکور ارشد میاد چندتا سوالش حل مساله هست؟