کنکور 96

avatar

کنکور 96

zdragon در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت

سلام خسته نباشید
با این درصدها امیدی به شبانه هست
زبان سفید
امار 25
تربیتی 35
عمومی 55
رشد 51