ازمبحث و تحلیل آزمون سال 96

avatar

ازمبحث و تحلیل آزمون سال 96

monica در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت

به نظرتون با این درصد ها میشه حقوق تجارت بین الملل با رتبه ی زیر 50قبول شد؟
مدنی 45%
تجارت 60%
زبان 23%
بین الملل عمومی 25%
بین الملل خصوصی 53%
لطفا جواب بدید خیلی ممنون میشم