شانس قبولی

avatar

شانس قبولی

مهدی مشک سار در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت

سلام من در کنکور ۹۶ عمومی ۱۰ درصد میزنم و تخصصی ۳۰ درصد با معدل ۱۸/۷۴ شانس قبولی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر دارم شبانه یا روزانه؟