ارشد ۹۶

avatar

ارشد ۹۶

حانیه در تاریخ چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت

سلام، با ۲۳درصد زبان، ۱۵ درصد خاک، ۱۰درصد طراحی و متاسفانه ۵ـ درصد سبالات و معدل ۲۶. ۱۷ احتمال داره چه رتبه ای در ارشد عمران ۹۶ کسب کنم?