احتمال قبولی روزانه

avatar

احتمال قبولی روزانه

افشین یوسف زاده در تاریخ چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت

سلام بنده زبان رو 35 ، فن 30 ، تاریخ 50، درک عمومی 50،منطر 50 و تاریخ شهر 15 زدم. بنظر شما روزانه قبول میشم؟