سلام. با رتبه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ در رشته برنامه ریزی شهری در چه دانشگاه هایی احتمال قبولی دارم؟

avatar

سلام. با رتبه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ در رشته برنامه ریزی شهری در چه دانشگاه هایی احتمال قبولی دارم؟

هژیر فتاحی در تاریخ یک شنبه ۱۰ اردیبهشت

در مورد احتمال دانشگاه قبولی

  • avatar

    ترانه در تاریخ چهار شنبه ۲۴ مرداد

    روزانه که اصلا نداری مگراین که مرحله دومو بترکونی که کار هر کسی نیست.ولی ازاد وپردیس میتونی قبول شی من با ۵۰۰پردیس تهران قبول شدم