برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

قبولی روزانه

avatar

قبولی روزانه

سمیرا در تاریخ یک شنبه ۱۰ اردیبهشت

سلام. من با استفاده از این ربات تخمین رتبه که معرفی کردین رتبم بین 500 تا 600 شد. امیدی هس روزانه قبول بشم؟؟؟

  • avatar

    آقای رسولی در تاریخ یک شنبه ۱۰ اردیبهشت

    سلام. خیر . روزانه بعیده