ارشد حسابداری 95

avatar

ارشد حسابداری 95

ابوالفضل در تاریخ دو شنبه ۲۷ اردیبهشت

ببخشید با رتبه ای 950تا 1100 میشه حسابداری غیرانتفاعی خاتم تهران قبول شد؟یا شبانه حسابرسی؟

  • avatar

    نصرتی در تاریخ دو شنبه ۲۷ اردیبهشت

    برای خاتم شانس کمی دارید ولی ارشاد دماوند و قزوین رو قبول میشید.
    حسابرسی رو خاتم قبول میشید ولی برای شبانه شانس ندارید.