تست زدن

avatar

تست زدن

فاطمه قانع در تاریخ چهار شنبه ۶ اردیبهشت

آیا در آزمون کارشناسی ارشد مجاز هستیم به تمامی سوالها پاسخ دهیم/مثلا هم به سوالهای حقوق اساسی و هم به سوالهای حقوق جزا؟

  • avatar

    خانم پور واحدی در تاریخ چهار شنبه ۶ اردیبهشت

    سلام روز خوش
    بله ممانعتی وجود ندارد